16. MEĐUNARODNI SUSRET OSOBA S INVALIDITETOM IVANEC


IVANEC 10U srijedu 22. lipnja 2016. godine Udruga tjelesnih invalida  „ILO“ Ivanec, organizirala je 16. Međunarodni susret osoba s invaliditetom.Nakon pozdravnih riječi domaćina Juraja Putareka, predsjednika Udruge tjelesnih invalida ILO Ivanec, 16. Međunarodni susret otvorio je zamjenik gradonačelnika Grada Lepoglave Hrvoje Kovač. Zamjenik je istaknuo zajedničke aktivnosti Grada Lepoglave i Udruge kojima nastoje olakšati život osobama s invaliditetom. Nakon otvaranja susreta, susreti su dodatno poprimili notu lepoglavskog ‘štiha’ pa je tako KUD ‘Lepoglavski pušlek’ izveo prigodnu predstavu koja je do suza nasmijala nazočne, a Zadruga Lepoglavske čipke predstavila je nit koju rade lepoglavske čipkarice. Susretu su prisustvovali  i članovi Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec. Osim Društva, susretu su se odazvale udruge iz Koprivnice, Bjelovara, Siska, Ludbrega, Križevaca, Varaždina, Đurđevca, Zlatara, Donje Stubice i ekipa iz Rogaške Slatine iz susjedne Slovenije. U samom sportskom dijelu, ekipe su se natjecale u visećoj kuglani, elektroničkom pikadu, plesu i belotu, a osim nagrada i medalja, članovima udruga osoba s invaliditetom daleko je važnije bilo druženje i opuštena atmosfera koja je vladala tokom cijelom dana.