Održane radionice socijalnih vještina u Domu za starije i nemoćne osobe Novinščak

U utorak 04.11. su socijalne radnice Lea Kovačić i Ivana Sinković održale radionice socijalnih vještina u Domu za starije i nemoćne osobe Novinščak. Radionice su održane za štićenike doma i naše članove, a u sklopu projekta “Dajmo život godinama” koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Bilo je jako zanimljivo i poučno. Zahvaljujemo svima koji su se uključili i aktivno sudjelovali! Continue reading

Prigovor na Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2014./2015. školsku godinu

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec prijavilo je projektni prijedlog „Asistenti u nastavi“ na javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2014./2015. školsku godinu.
Dana 30. listopada 2014. godine objavljena je Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2014./2015. školsku godinu. Uspoređujući popis udruga koje su primile podršku s popisom osnivača koji su primili potporu iz Europskog socijalnog fonda vidljivo je da je osnovni kriterij za odabir projekata bio ne ostvarivanje financijske potpore za projekte pružanja usluga pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama, udrugama iz županija u kojima osnivači osnovnih škola nisu dobili podršku za uslugu asistencije djeci s teškoćama. To je potvrdio i pomoćnik ministra gospodin Skežić u emisiji Hrvatska uživo.
Navedeni kriterij nije bio navedeni kao kriterij na osnovu kojeg se trebalo odlučivati o odabiru najkvalitetnijih projektnih prijedloga. Postavlja se pitanje poštivanja uvjeta natječaja prilikom donošenja odluke o odabiru kao i same svrhe istog.
Društvo distrofičara vodilo je računa o osnovnim ciljevima koji su bili istaknuti u javnom poziva na osnovu kojeg je donijeta odluka o financiranju a to je Continue reading