Savjetodavno pravna edukacija u Krapini

U četvrtak, 14. svibnja u prostorijama Udruge umirovljenika u Krapini je održana četvrta savjetodavno pravna edukacija u sklopu projekta Znanje je moć, a koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Edukacija je bila vezana uz sprječavanje zlouporabe ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i upoznavanje s ostalim pravima i obvezama starijih osoba. Continue reading

Radionica socijalnih vještina u Domu za starije i nemoćne osobe Novinščak

U utorak, 12. svibnja u Domu za starije i nemoćne osobe Novinščak u Čakovcu, u organizaciji Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec održana je radionica socijalnih vještina. Radionica je održana u sklopu projekta Znanje je moć, koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Radionicu je vodila Lea Kovačić, dipl.soc.rada, a prisustvovalo je dvadesetak korisnika koji su u ugodnom druženju obradili zadanu tematiku. Continue reading