JAVNI POZIV za prijavu na Informatički tečaj za Europsku računalnu diplomu – ECDL operatera prema prilagođenom programu

ECDL_logo

  1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je prijava na informatički tečaj za Europsku računalnu diplomu – ECDL operatera prema prilagođenom programu.Troškove tečaja pokriva Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize putem trogodišnjeg programa „InPULS“, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje i Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec.

Continue reading