TRADICIONALNI SUSRET OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM U PULI NA GRADSKOM KUPALIŠTU „VALKANE“

19956180_777165722444027_1864968727377692361_oDruštvo osoba s tjelesnim invaliditetom iz Pule održalo je tradicionalni susret za osobe s invaliditetom, i to u subotu 08. srpnja 2017. godine, na gradskom kupalištu „Valkane“- prilagođeno za osobe s tjelesnim invaliditetom.

Program ovogodišnjeg susreta sadržavao je sportsko- rekreativni i zabavni dio. Sudionici su se natjecali u 5 natjecateljskih disciplina, i to u pikadu, visećoj kuglani, šahu, bacanju novčića u pehar, te kartanju briškula-trešete.

Članovi Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije sudjelovali su u tri natjecateljske discipline, i to u visećoj kuglani, pikadu i bacanju novčića u pehar, te je svatko od njih osvojio diplomu. Nakon sportsko- rekreativnog djela svi su sudionici proveli ugodno popodne, „guštajući“ u istarskim gastronomskim specijalitetima, uživajući u moru i suncu.
Continue reading

ANKETNI UPITNIK ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU „PONUDIMO VIŠE“

Naša udruga je dobila podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku programu koji smo ponovo nazvali PONUDIMO VIŠE.

U okviru Programa odobreno je financiranje poludnevnog boravka i klubova korisnika; raditi će se na edukaciji, odnosno pomoći OSI na otklanjanju naučene bespomoćnosti; radionice i radno-okupacijske aktivnosti u cilju stjecanja novih vještina radi povećanja potencijala OSI za uključivanje na tržište rada te kod konkretnih poslodavaca, ovisno o provedenoj samoprocjeni i iskazanim potencijalima.

Usluga poludnevnog boravka osigurana je za 8 osoba.

U okviru Sportsko-rekreacijskog kluba predviđeno je zajedničko vježbanje u dvorani Macanova doma u Čakovcu pod vodstvom fizioterapeuta, u fitness centru u DG Sportu u Prelogu pod vodstvom kineziologa te individualno vježbanje uz pomoć fizioterapeuta, Bowen tehnika.

Usluga poludnevnog boravka te Sportsko-rekreacijski klub provoditi će se kroz 3 godine provedbe Programa kao i Volonterski klub. Osnovu Volonterskog kluba čini inkluzivno volontiranje u okviru kojeg će naši članovi volontirati u Dnevnom boravku Dr. Antun Bogdan (Caritas) i kod drugih naših članova. U okviru Volonterskog kluba uključiti će se i druge osobe – volonteri.

Za poludnevni boravak te zajedničko vježbanje u dvorani Macanova doma i DG Sportu osigurana je usluga prijevoza.

Program se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Čakovec. Uloga partnera je vođenje radionica kojima je cilj stjecanje novih vještina radi povećanja potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada.

Uz pomoć psihologa provoditi će se radionice kojima je cilj pomoći našim članovima u otklanjanju naučene bespomoćnosti.

Uz stručnu pomoć psihologa i socijalnog radnika, nakon provedene samoprocjene i iskazanih potencijala, organizirati će se praksa kod konkretnih poslodavaca.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti pripremili smo za naše članove anketu koja će nam pokazati Vaš interes za pojedinu vrstu aktivnosti predviđenu u Programu. Ako ste zainteresirani za bilo koju dolje navedenu aktivnost molim da se javite telefonom u sjedište udruge (390 070), na mail (ddicpck@ddicpck.hr) ili osobno u sjedište udruge, najkasnije do 24. srpnja 2017. godine. Točan raspored aktivnosti utvrditi će se nakon što prikupimo podatke o Vašoj zainteresiranosti. Molimo da naznačite aktivnost koja Vam predstavlja prioritet (u slučaju zainteresiranosti većeg broja članova za pojedinu aktivnost).

Continue reading

Članovi DOSTI Međimurske županije opet su sudjelovali na Međunarodnom hodočašću osoba s invaliditetom u Međugorju

19904895_776112895882643_5083308034463403455_nČlanovi Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije i ove godine su sudjelovali na Međunarodnom hodočašću osoba s invaliditetom u Međugorju. Radi se o VI. hodočašću osoba s invaliditetom koje je trajalo 4 dana i to u periodu od 15. do 18. lipnja 2017. godine. Hodočašće je organizirala udruga „Susret“ iz Čitluka, Gospina škola i Župa Međugorje. Svake godine se povećava broj hodočasnika koji dolaze u Međugorje. Tako je ove godine bilo prisutno oko 2.100 hodočasnika, osoba s invaliditetom i njihovih pratitelja, iz većine Europskih zemalja. Svi hodočasnici su primljeni, bez naknade u domove župljana župe Međugorje, koji su im osigurali i dva obroka. Domaćini Hodočašća osoba s invaliditetom s radošću su otvorili vrata svojih domova želeći nam pomoći da lakše nosimo svoj invaliditet, smatrajući nas darom koji su primili. 
Continue reading