Javni poziv za prijavu korisnika usluge osobne asistencije

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije prijavljuje se na novi Poziv za prijavu novih korisnika usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda.

Ovom prijavom povećati će se broj članova kojima će se osigurati usluga osobne asistencije. Dosadašnjim članovima kojima je osigurana usluga osobne asistencije u okviru faze I nastaviti će i dalje primati tu uslugu.

Prihvatljivi korisnici i po ovom Pozivu su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjem u dobi od 18 – 65 godina.

 

Pozivamo sve zainteresirane članove Društva kojima je potrebna

usluga osobne asistencije i smatraju da imaju uvjete

za odobravanje navedene usluge,  da se što prije prijave na ovaj Poziv.

 

Članovi DOSTI kojima su utvrđena prava na uslugu osobne asistencije tijekom 2015. godine a nisu bili uključeni u prvotni projekt, faza I – biti će automatski uključeni u novu prijavu.

 

Prijavu možete izvršiti na broj telefona 040/390-070 ili na mail Udruge ddicpck@ddicpck.hr. Rok za prijavu je petak, 14. lipnja 2018. godine do 15:00 sati.

Održana je osma radionica u sklopu projekta Znanje je moć III u Općini Legrad

U utorak, 05. lipnja, održana je osma  u ciklusu od dvanaest radionica na temu sprečavanja iskorištavanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju u Općini Legrad. Projekt provodi Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Voditeljica projekta Josipa Mijulkov je najprije predstavila Udrugu i projekt Znanje je moć III, a nakon toga je riječ preuzela predsjednica Društva i pravnica, Miljenka Radović, mag. iur. Sudionici su dobili informacije o osnovnim razlikama između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju te  načinima sklapanja i raskidanja istih. Na kraju radionice sudionici su postavljali pitanja i iznosili svoje komentare.

Zahvaljujemo se načelniku Općine Legrad, Ivanu Saboliću na suradnji i ustupanju prostora za provođenje radionice te svima koji su se odazvali na radionicu.

Continue reading

PROMOCIJA DRUŠTVENOG PODUZEĆA “NAŠ IZVOR” U PRELOGU

U utorak, 05. lipnja, na tržnici u Prelogu u sklopu projekta Mijenjam svijet, volontiram, odobrenog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,  predstavilo se društveno poduzeće „Naš izvor“. Poduzeće zapošljava osobe s invaliditetom s ciljem smanjenja socijalne isključenosti ove skupine.

Kroz volontersku akciju prodavali su se proizvodi poduzeća, poput kožnih torbi, novčanika, privjesaka, etuia za mobitele i naočale.

 

U akciji je sudjelovalo četvero volontera, od toga dvije osobe s invaliditetom

Continue reading