POZIV NA CIKLUS RADIONICA „RAD S RANJIVIM SKUPINAMA“

 

 

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u sklopu projekta „Mijenjam svijet, volontiram II“ i u suradnji s volonterskim centrom „Za zajednicu“ organizira ciklus radionica „Rad s ranjivim skupinama“. Ciklus radionica izvodit će Marina Kolar, certificirana edukatorica.

 

Teme edukacijskog ciklusa su:

 

  • Uvod u volontiranje
  • Mogućnosti volontiranja
  • Organizacija volonterskih aktivnosti s OSI
  • Proveba aktivnosti s OSI

 

Radionice će se održavati dana 06., 12. i 16. studenog 2018. godine u Čakovcu, u prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, Dr. Ante Starčevića 1, u vremenu od 13:00-15:00 sati.

 

Prijaviti se možete najkasnije do 05. studenog 2018. godine, na broj telefona 040/390-070 ili e-mail ddicpck@ddicpck.hr.

 

S poštovanjem,

Predsjednica Društva

                                                                                                Miljenka Radović, mag. iur

POZIV NA CIKLUS RADIONICA „MENADŽMENT VOLONTERA“

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u sklopu projekta „Mijenjam svijet, volontiram II“ i u suradnji s volonterskim centrom „Za zajednicu“ organizira ciklus radionica „Menadžment volontera“. Ciklus radionica izvodit će Marina Kolar, certificirana edukatorica.

 

 

 

Teme edukacijskog ciklusa su:

 

  • Uvod u volontiranje
  • Zakonski okvir
  • Menadžment volontera
  • Volonterske isprave
  • Volonterstvo u službi razvoja lokalnih zajednica

 

Radionica je blespatna, a sudjelovanje na oba dana je obavezno.

 

Radionice će se održavati dana 07. i 08. studenog 2018. godine u Prelogu, u Multimedijalnoj dvorani Muzeja Croata insulanus Grada Preloga, Glavna 33 u vremenu od 09:30-15:00 sati.

 

Prijaviti se možete najkasnije do 05. studenog 2018. godine, na broj telefona 040/390-070 ili e-mail ddicpck@ddicpck.hr.

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                                Predsjednica Društva

                                                                                                Miljenka Radović, mag. iur