Tijela upravljanja

UPRAVNI ODBOR

TijeloIme i prezime

Predsjednica

Ime: Miljenka
Prezime: Radović, mag.iur

Zamjenica predsjednice

Ime: Dr. Dušanka
Prezime: Sačer-Starčević

Član upravnog odbora

Ime: Anica
Prezime:Jambrošić

Član upravnog odbora

Ime: Marijan
Prezime: Vugrinčić

Član upravnog odbora

Ime: Rajka
Prezime: Železnjak

Član upravnog odbora

Ime: Vladimir
Prezime: Horvat

Član upravnog odbora

Ime: Klaudija
Prezime: Kozol

NADZORNI ODBOR

TijeloIme i prezime

Član nadzornog odbora

Ime: Monika
Prezime: Patafta

Član nadzornog odbora

Ime: Mihail
Prezime: Mihajlov

Član nadzornog odbora

Ime: Hrvoje
Prezime: Ivaniš

STEGOVNA KOMISIJA

TijeloIme i prezime

Član stegovne komisije

Ime: Dejan
Prezime: Balić

Član stegovne komisije

Ime: Denis
Prezime: Makovec

Član stegovne komisije

Ime: Mladen
Prezime: Zadravec