CENTAR raDOSTI

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u suradnji sa partnerima provodi projekt Centar raDOSTI koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Opći cilj projekta je unapređenje suradnje organizacija civilnog društva i lokalne zajednice u korištenju Centra za kulturu „Rudar“ u Gradu Mursko Središće.

Continue reading