Redovna godišnja Skupština DOSTI Međimurske županije

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije dana 7. prosinca 2019. godine održalo je redovitu godišnju Skupštinu u restoranu KTC u Čakovcu uz svečano obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.

Skupštinu je sazvala predsjednica Društva Miljenka Radović, mag.iur., koja je Skupštinu otvorila prigodnim govorom na ovogodišnju temu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom “Promicanje sudjelovanja osoba s invaliditetom i njihovog vodstva: poduzimanje akcija na Razvojnoj agendi 2030.”. Skupštini su prisustvovali članovi Društva i gosti uzvanici: Jozefina Kranjčec, predsjednica Hrvatskog saveza udruga osoba s tjelesnim invaliditetom, Miroslav Mačković, predsjednik Udruge invalida Koprivničko-križevačke županije, Ivan Vujec, predsjednik Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždina, Krunoslav Krušelj, predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Ljiljana Vugrinec, predstavnica CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb, Vlado Benčak ispred  Udruge tjelesnih invalida Bjelovar,  te Marija Šarić ispred Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije.

Continue reading

Izlaganje povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Ova tema je usredotočena na osnaživanje osoba s invaliditetom za inkluzivni, pravedan i održivi razvoj a što je i predviđeno u Agendi za održivi razvoj 2030.

Temu utvrđuju Ujedinjeni narodi a vezana je uz realizaciju 17 ciljeva održivog razvoja koji su postavljeni u Agendi. U svakom od tih ciljeva prepoznat je invaliditet kao glavno pitanje koje treba uzeti u obzir pri njihovom ostvarenju. Glavni tajnik UN Antonio Guterres istaknuo je da Agenda obvezuju na način da ne smijemo  „nikoga ne ostavljati iza sebe“.

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom poslana je i poruka Svetog Oca. Papa Franjo ističe da, a vezano uz ovogodišnju temu, promicanje prava na sudjelovanje ima središnju ulogu u borbi protiv diskriminacije i promicanja kulture susreta i kvalitetnog života. Donošenje kvalitetnih zakona i rušenje, odnosno otklanjanje fizičkih barijera je važno, ali nedovoljno ako se ne promijeni mentalitet ljudi, ako se ne prevlada raširena kultura koja nastavlja rađati nejednakost, sprječavajući osobama s invaliditetom aktivno sudjelovanje u svakodnevnom životu. Papa dodatno ističe problem starijih osoba, bile one s invaliditetom ili ne, koje se smatraju teretom drugima i da samo smetaju, te postoji opasnost da budu odbačeni.

Kad govorimo o inkluzivnom, pravednom i održivom razvoju u našoj zemlji, prvenstveno trebamo gledati s pozicija pomaka koji su napravljeni tijekom ove godine, odnosno zadaća za slijedeći period.

Posebno trebam istaknuti zajedničku ulogu, upornost i pritisak koji je napravljen od strane udruga osoba s invaliditetom prema nadležnim tijelima. Takvim zajedničkim djelovanjem donesene su izmjene Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojim se određuje nova skupina korisnika besplatnog prijevoza trajektom ali se isto veže uz određeni stupanj invaliditeta. Pravo na besplatni prijevoz odnosi se i na pratitelja i na vozilo.

Međutim, ima dosta otvorenih pitanja i problema koji nisu riješeni.

Pitanje zakonskog reguliranja osobnog asistenta.

Trenutno radimo na način i po uputama koji su određeni u okviru javnih poziva za odobravanje usluge osobne asistencije a nemamo zakonsku formu kojom bi se generalno odredilo tko ima pravo na pružanje usluge, tko može biti pružatelj usluge, načini pružanja usluge. Raspravlja se o slovenskom modelu ili skandinavskom modelu ali još bez konkretnih pomaka u izradi zakonskog prijedloga.

Posebno pitanje se postavlja vezano uz visinu Barthelovog indeksa. Znamo da se osobni asistent odobrava za korisnike s Barthelovim indeksom od 1-45. Oni imaju pravo na pružanje usluge od 20 sati tjedno. Korisnici s Barthelovim indeksom 0 imaju pravo na uslugu 40 sati tjedno. Barthelov indeks 0 podrazumijeva visoki stupanj ovisnosti. No, činjenica je da i osobe s invaliditetom s Barthelovim indeksom do 10 trebaju uslugu osobne asistencije puno radno vrijeme.

Sve više postaje problem naći osobu, osobnog asistenta. Visina plaće osobnih asistenata bi se trebala prilagoditi današnjim uvjetima na tržištu jer inače nećemo moći osigurati navedenu uslugu, zbog nedostatka nezaposlenih a moram reći i nezainteresiranih osoba.

O inkluzivnom dodatku se govori već niz godina ali isto tako još nismo došli do konkretnih rješenja. Dobro je što se počelo govoriti o inkluzivnom dodatku kao naknadi za povećane troškove života uzrokovane invalidnošću. Pomak je napravljen i na način da se konačno utvrdilo da visina inkluzivnog dodatka ne smije ovisiti o dohodovnom i imovinskom cenzusu.

To je već i ugrađeno u sadašnji tekst Zakona o socijalnoj skrbi. Tako se u prihode ne uračunavaju plaća, autorski honorar, zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, mirovina do iznosa najniže, odnosno minimalne mirovine, ortopedski dodatak, stipendije i doplatak za djecu.

Činjenica je da inkluzivni dodatak nije socijalna kategorija i u stvari, nema što raditi u Zakonu o socijalnoj skrbi. U raspravama koje se vode vezano uz pripremu prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku, sve više se ističe potreba povećanja iznosa inkluzivnog dodatka. Sada je to iznos od 1.500,00 kn mjesečno a govori se o potrebi povećanja na iznos minimalne plaće, ili čak prosječne plaće u RH.

Continue reading

Radionica „Vlastite sposobnosti“

Dana 03. prosinca 2019. godine u prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, održana je radionica „Vlastite sposobnosti“ u sklopu projekta „RADI- SEBE IZGRADI“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Radionicu je provodila Lea Jurković, socijalna radnica.

Continue reading