EDUKACIJA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I OSOBNIH ASISTENATA

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije nastavilo je s pružanjem usluge osobne asistencije. U okviru projekta „ZA BOLJI ŽIVOT III“ koji je usmjeren na razvoj usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, usluga osobne asistencije pruža se 17-torici korisnika. Za 16 korisnika je osiguran kontinuitet pružanja usluge osobne asistencije dok se ovim projektom usluga širi na još jednog, novog korisnika. Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te ukupna vrijednost projekta iznosi 2.495.900,00 kuna.

U prostorima restorana Prepelica u Otoku, Društvo je u sklopu projekta „ZA BOLJI ŽIVOT III“ organiziralo edukaciju za 14 osobnih asistenata koji pružaju uslugu osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Radionicu je održala stručna suradnica Društva, socijalna radnica Lea Jurković. Osobni asistenti su dodatno upoznati s pravima i obvezama iz ugovora o radu te im je posebno istaknuta važnost poštivanja Etičkog kodeksa. Također, osobni asistenti naveli su prednosti i nedostatke obavljanja usluge osobne asistencije s kojim se svakodnevno susreću. Razmijenili su iskustva u radu s korisnicima te napomenuli da im je pružanje usluge osobne asistencije promijenilo život.

Istog dana održana je i edukacija korisnika usluge osobne asistencije koju je održala socijalna radnica Lea Jurković. Edukaciji su prisustvovali i članovi obitelji korisnika osobne asistencije. Istaknuta je važnost poštivanja ugovora o suradnji kao i Etičkog kodeksa. Korisnici osobne asistencije i članovi njihove obitelji izrazili su zadovoljstvo što su dio ovog projekta te istaknuli sve dobre strane osobne asistencije. Također, istaknuli su potrebu za dodatnom medicinskom edukacijom osobnih asistenata čime bi usluga osobne asistencije bila podignuta na još veći nivo.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije pružanjem usluge osobne asistencije doprinosi unapređenju kvalitete života korisnika, povećanju njihove socijalne uključenosti te samostalnosti i neovisnosti o članovima obitelji.

Continue reading

POTPISIVANJE UGOVORA O RADU ZA 14 OSOBNIH ASISTENATA U SKLOPU PROJEKTA „ZA BOLJI ŽIVOT III“

U prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije (DOSTI) održano je potpisivanje ugovora o radu osobnih asistenata u sklopu projekta „ZA BOLJI ŽIVOT III“.

Projekt „Za bolji život III“ usmjeren je na razvoj usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, a provodi ga Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. Sam projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom faza II“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.495.900,00 kuna. Ciljana skupina projekta su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, njih 17. Za njih 16 se osigurava kontinuitet pružanja usluge osobne asistencije, a usluga se putem ovog projekta širi na još jednog, novog korisnika što utječe na povećanje njihove socijalne uključenosti i unapređenju kvalitete života kroz svakodnevnu pomoć i podršku te omogućavanje samostalnosti i neovisnosti o članovima obitelji.

Voditelj projekta Tomislav Radiković pozdravio je osobne asistente dok je zatim koordinatorica projekta Katarina Drk upoznala detaljnije osobne asistente sa pravima i obvezama koje proizlaze iz potpisanog ugovora. Također, koordinatorica projekta upoznala je osobne asistente s Etičkim kodeksom vezanim uz pružanje usluge osobne asistencije.

Ugovore o radu potpisalo je ukupno 14 osobnih asistenata koji će uslugu osobne asistencije pružati 17-torici korisnika koji su ujedno i članovi Društva. Provedbom ovog projekta omogućeno je zaposlenje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Što zapravo znači pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom? Usluga osobne asistencije uključuje potporu osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, prvenstveno higijene, pomoći pri kućanskim poslovima, obavljanju kupovine, administrativnim poslovima i dr.

Također, tijekom provedbe projekta, sama usluga osobne asistencije će se dodatno predstavljati javnosti kako bi se pridonijelo daljnjem razvoju i širenju usluge osobne asistencije te pomoći u sprječavanju institucionalizacije korisnika, a ujedno će pomoći i lokalnim i državnim institucijama u poboljšanju usluga i skrbi za osobe s invaliditetom.

Continue reading