Osigurana usluga osobne asistencije za 14 korisnika – „Za bolji život IV“

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije provodi projekt „Za bolji život IV“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom –faza III. Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje usluge osobne asistencije i povećanju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima na području Međimurske županije. Projekt „Za bolji život IV“, nastavak je prethodno uspješno provedena 3 istovrsna projekta. Uslugu osobne asistencije prima ukupno 14 korisnika s najtežim stupnjem i vrstom invaliditeta. U narednom razdoblju planirana je edukacija osobnih asistenata i korisnika osobne asistencije o pružanju usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom.

Continue reading

Održana početna konferencija projekta Za bolji život IV

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije započelo je s provedbom projekta „Za bolji život IV“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom –faza III. Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje usluge osobne asistencije i povećanju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima na području Međimurske županije. Projekt Za bolji život IV, nastavak je na prethodno uspješno provedena 3 istovrsna projekta.

Continue reading

Pozivnica na početnu konferenciju projekta ZA BOLJI ŽIVOT IV

Poštovani,
s izrazitim zadovoljstvom Vas pozivamo na online početnu konferenciju projekta „Za bolji život IV“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020.
Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja OSI osiguravanjem usluge osobnog asistenta, doprinijeti neovisnosti i povećanju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima na području Međimurske županije. Na početnoj konferenciji predstaviti će se aktivnosti projekta i istaknut će se utjecaj i značaj projekta.
Konferencija će se održati online, putem aplikacije ZOOM, u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. godine s početkom u 10:00 sati.

Continue reading