Članovi DOSTI Međimurske županije sudjelovali u preventivno-represivnoj akciji “Ne budite označeni”


Članovi DOSTI Međimurske županije u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Prelog sudjelovali su u preventivno-represivnoj akciji “Ne budite označeni”. Akcija se održala 23. lipnja 2020. godine od 9:00 do 11:00 sati u Gradu Prelogu.

Cilj akcije bio je ukazati na probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom prilikom parkiranja, tj. senzibilizirati sve sudionike u cestovnom prometu na poštivanje odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje omogućavaju osobama s invaliditetom lakši pristup parkirnim mjestima. Članovi Društva građanima su dijelili letke, dok su policijski službenici obišli parkirališta rezervirana za osobe s invaliditetom i utvrdili četiri prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, od čega jedan prekršaj nepropisnog parkiranja vozila na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom te tri prekršaja nepropisnog parkiranja.