EDUKACIJA KORISNIKA USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE I OSOBNIH ASISTENATA

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije nastavilo je s pružanjem usluge osobne asistencije. U okviru projekta „ZA BOLJI ŽIVOT III“ koji je usmjeren na razvoj usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, usluga osobne asistencije pruža se 17-torici korisnika. Za 16 korisnika je osiguran kontinuitet pružanja usluge osobne asistencije dok se ovim projektom usluga širi na još jednog, novog korisnika. Projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te ukupna vrijednost projekta iznosi 2.495.900,00 kuna.

U prostorima restorana Prepelica u Otoku, Društvo je u sklopu projekta „ZA BOLJI ŽIVOT III“ organiziralo edukaciju za 14 osobnih asistenata koji pružaju uslugu osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Radionicu je održala stručna suradnica Društva, socijalna radnica Lea Jurković. Osobni asistenti su dodatno upoznati s pravima i obvezama iz ugovora o radu te im je posebno istaknuta važnost poštivanja Etičkog kodeksa. Također, osobni asistenti naveli su prednosti i nedostatke obavljanja usluge osobne asistencije s kojim se svakodnevno susreću. Razmijenili su iskustva u radu s korisnicima te napomenuli da im je pružanje usluge osobne asistencije promijenilo život.

Istog dana održana je i edukacija korisnika usluge osobne asistencije koju je održala socijalna radnica Lea Jurković. Edukaciji su prisustvovali i članovi obitelji korisnika osobne asistencije. Istaknuta je važnost poštivanja ugovora o suradnji kao i Etičkog kodeksa. Korisnici osobne asistencije i članovi njihove obitelji izrazili su zadovoljstvo što su dio ovog projekta te istaknuli sve dobre strane osobne asistencije. Također, istaknuli su potrebu za dodatnom medicinskom edukacijom osobnih asistenata čime bi usluga osobne asistencije bila podignuta na još veći nivo.

Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije pružanjem usluge osobne asistencije doprinosi unapređenju kvalitete života korisnika, povećanju njihove socijalne uključenosti te samostalnosti i neovisnosti o članovima obitelji.