PROJEKT „DAJMO ŽIVOT GODINAMA“

Tijekom višegodišnjeg provođenje projektnih aktivnosti projekta „Dajmo život godinama“, stvoren je pozitivan utjecaj na društveni život osoba starije životne dobi, na njihovo psihofizičko zdravlje te angažiranost u lokalnoj zajednici. Upravo ovi rezultati i pomaci u pružanju ove vrste socijalnih  usluga za starije osobe koji su obuhvaćeni ovim projektom, zahtijevaju nastavak izvaninstitucionalnih usluga za starije osobe.

Dnevne aktivnosti se provode u suradnji s partnerskom organizacijom, Općinom Podturen.

Kod starijih osoba izražena je smanjena mobilnost, time i  dostupnost usluga, te je za organizirane dnevne aktivnosti osigurani prijevoz, posebno za osobe koje žive u slabije razvijenim područjima i osobe koje žive u samačkim domaćinstvima.

Aktivnosti koje se provode u sklopu projekta su sportsko – rekreativne, kreativne, edukacijske i informativne, kulturne, zabavne, te razna druženja. Tim aktivnostima utječe se na stjecanje novih vještina, povećanje samopouzdanja, stjecanja osjećaja vrijednosti, te izlazak iz izoliranost. Važnost projekta je i jačanje senzibilizacije jer su osim starijih i nemoćnih  osoba uključene i osobe s tjelesnim invaliditetom. Povećanjem socijalnih kontakata izravno se utječe na postizanje osjećaja korisnosti, podiže se razina općeg raspoloženja, povećava razina međuljudske interakcije, gubi osjećaj samoće i beskorisnosti, te pronalaze nova prijateljstva.