MJERA „POJEDINAČNI PROJEKTI“

Mjerom „Pojedinačni projekti“ putem koje je predviđeno zapošljavanje visokoobrazovanih, nezaposlenih osoba u 2013. godini zaposlili smo Tatianu Bubek, prof.logoped, Leu Kovačić, dipl. soc. radnicu i Mariju Radiković, spec.publ.adm. Sve navedene osobe zaposlile su se kasnije na nekom od projekata u udruzi, čime je osigurana trajna kvaliteta i stručnost u pružanju usluga za članove. U 2015. godini ponovo je pokrenuta ova mjera od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te putem nje namjeravamo zaposliti još jednu socijalnu radnicu, radnika VSS društvenog smjera za pisanje projekata i osobu s invaliditetom VŠS ekonomskog smjera za opće i ekonomske poslove.

Sveukupno za pojedinačne projekte u 2015 godini – planiramo  94.815,12 kn.