Nabava u okviru projekta Centar raDOSTI – 23.04.2021.

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: UP.04.2.1.07.0054

Naziv projekta: Centar raDOSTI

OIB tvrtke ili organizacije: 50799377134

Naziv tvrtke ili organizacije: Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije

Osoba za kontakt: Dijana Novak

Lokacija: Međimurska , Čakovec

Kontakt telefon: 040390070

Email: ddicpck@ddicpck.hr

Vrsta nabave: Robe

Datum objave: 23. 04. 2021.

Rok za dostavu ponuda: 07. 05. 2021.

Kratak opis nabave – Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe. Predmet nabave grupe 1: Nabava kombi vozila za prijevoz osoba koje će se prilagoditi za prijevoz osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima. Predmet nabave grupe 2: Nabava i ugradnja rampe i ostale opreme potrebne za nadogradnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima.

ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE U PREDMETU NABAVE