Održana radionica “Poduzetništvo, je li to za mene” u sklopu projekta Ponudimo više


U prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije u sklopu projekta Ponudimo više  kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je radionica pod nazivom “Poduzetništvo, je li to za mene”. Radionica se održala u ponedjeljak 27. kolovoza 2018. godine. Na Radionici su prisustvovali članovi Društva osoba sa tjelesnim invaliditetom MŽ, te djelatnici društvenog poduzeća Naš izvor osnovanog od strane Društva.  Radionicu na temu Poduzetništvo, je li to za mene održali su predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Čakovec a na radionici su se imali prilike detaljno upoznati sa izradom poslovnog plana.