TROGODIŠNJI PROGRAM „PONUDIMO JOŠ VIŠE“

 

 

Tijekom 2015. godine nastaviti će se s realizacijom programa PONUDIMO JOŠ VIŠE koji je započet 01. lipnja 2014. godine, a traje do 31. svibnja 2017. godine.  Program pruža članovima usluge i aktivnosti kojima se daje izvaninstitucionalna  podrška zadovoljenja njihovih potreba.

 

Programske aktivnosti i usluge koje se provode u sklopu Programa su:

A) Poludnevni boravak – obuhvaća pružanje usluge organiziranog provođenja slobodnog vremena članova Društva kroz aktivnosti koje su im prilagođene ovisno o vrsti njihovih teškoća i stupnju oštećenja. U poludnevni boravak spadaju:

Radnoproizvodne aktivnosti koje se provode 2 dana u tjednu u trajanju dva sata. U cilju radne terapije, postizanja produktivnosti te razvoja kreativnosti i osjećaja za lijepo, korisnici sudjeluju u brojnim kreativnim radionicama te kreiraju i izrađuju predmete uporabne vrijednosti: oslikavanje marama, izrada svijeća, ukrašavanje stakla salvetnom tehnikom (decoupage), izrada nakita, ručni rad (heklanje, šivanje…), prigodno obilježavanje blagdana i događaja kroz godinu (božićni i uskrsni ukrasi, maske, izrada rođendanskih ukrasa…)

Aktivnosti svakodnevnog življenja provode se 2 dana u tjednu po sat vremena sa ciljem obuke korisnika za spremanje međuobroka, te 1 dan u tjednu po tri sata sa ciljem obuke korisnika za spremanje kompletnog menija. Ove aktivnosti indirektno pridonose razvoju i očuvanju vještina, radnih navika potrebnih u svakodnevnom životu. Ona uključuje – upoznavanje korisnika s namirnicima, konzumiranje i pripremanje hrane i pića, serviranje stola, učenje lijepog ponašanja – bonton, osobna higijena i urednost, održavanje higijene prostora, te na kraju konzumiranje pripremljenog.

Aktivnost slodobnog druženja u trajanju od sat vremena provodi se 3 dana u tjednu uz mogućnost da korisnici samostalno osmisle svoje slobodno druženje. Slobodnim izborom načina ispunjavanja određenog vremena unutar poludnevnog boravka korisnik dobiva prostor za zadovoljavanje svojih unutarnjih potreba i poriva, prostor za stvaranje i produbljivanje međuljudskih, prijateljskih odnosa, dokazuje prihvaćanje pravila i osobne odgovornosti za razvoj kolektiva. Aktivnosti koje su predviđene u slobodno vrijeme su: druženje, gledanje TV, igranje raznih društvenih igra, zajednička šetnja, slušanje glazbe i slično.

Izvandruštvene aktivnosti provode se jednom u dva mjeseca (nekad i više puta) jer socijalna interakcija s okolinom neizravno podržava razvoj i unapređenje socijalnih veza. Aktivnim uključivanjem u život zajednice korisnici usvajaju vještine društveno prihvatljivog ponašanja te stječu vještine snalaženja u nepoznatim situacijama. Nadalje, zbog nepristupačnosti javnog prijevoza za osobe s invaliditetom, korisnici imaju prilike obogatiti svoj društveni i kulturni život raznim kulturnim sadržajima što ujedno podržava i Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom. Izvandruštvene aktivnosti obuhvaćaju – organiziranje izleta u prirodu, posjeti kulturnih znamenitosti, hodočašća (Marija Bistrica, Trsat), odlazak u Centar za kulturu, kino, odlazak na bazene, ljetovanje na moru, odlazak na glazbene koncerte.

 B) Pomoć u kući – obuhvaća pružanje usluga održavanja osobne higijene njegom osoba s težim stupnjem invaliditeta neposredno u njihovim životnim prostorima. Usluga pružanja pomoći odnosi se na pomoć u održanju higijene stambenog prostora, higijene rublja, ostalih kućanskih potreba, ali i pratnju i prijevoz za obavljanje poslova izvan kuće. Predviđaju se i drugi oblici pomoći, kao što je pomoć u uklanjanju manjih kvarova, košnja trave i održavanje dvorišta, popravci instalacija i slično te pomoć u rješavanju i ostvarivanju osobnih prava i dobrobiti starijih osoba, kao što su podizanje mirovine, novca na banci ili pošti, plaćanje režijskih troškova, pomoć u održavanju socijalnog kontakta i slično.

C) Stjecanje novih vještina i povećanje potencijala osoba s invaliditetom za uključivanje na tržište rada – radionice za unapređenje znanja i vještina aktivnog traženja posla nastavak su već održanih radionica u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured Čakovec, a cilj im je poticanje osoba s invaliditetom na aktivno uključivanje u tržište rada i pružanje alata za što bolje predstavljanje na razgovoru za posao. U prvoj godini provedbe provest će se dvije radionice: Predstavljanje Zavoda za vještačenje, zaštitu i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i Prednosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Radionice za učenje socijalnih i komunikacijskih vještina provodit će socijalne radnice zaposlene u Društvu.

D) Klubovi korisnika

– Sportsko-rekreativni klub – sastajat će se najmanje dvaput mjesečno, a cilj mu je održavanje psihofizičkog zdravlja, razvijanje osjećaja za timsko djelovanje, stjecanje pozitivnih navika i druženje. Svakog utorka u jutarnjem terminu i srijedom u popodnevnom terminu rezerviran je terminza naše članove na Gradskim bazenima Čakovec, a najmanje dvaput mjesečno utorkom je organinizirano i vježbanje u vodi i plivanje s fizioterapeutom. Aktivnosti u vodi su izuzetno korisne u održavanju zdravlja i pokretljivosti osoba s invaliditetom.

 

– Volonterski klub – nastavak je na prethodno održane radionice o inkluzivnom volontiranju, na kojima je izražen velik interes naših članova da se na taj način uključe u život zajednice. Stavljanjem osoba s invaliditetom u poziciju volontera, umjesto onih za koje netko volontira, višestruko pridonosimo rušenju ustaljenih predrasuda o osobama s invaliditetom kao nemoćnim i pasivnim pripadnicima zajednice i osobno ih osnažujemo. U ovoj godini uspostavljena je suradnja s Dnevnim centrom „Dr.Antun Bogdan“ Čakovec, gdje će naši članovi volontirati dvaput mjesečno. I dalje će se uključivati u humanitarnu akciju „Kuna za kombi“ volontiranjem na prodajnim izložbama i predstavljanjem akcije široj javnosti na štandu postavljenom u centru Grada Čakovca, a sve više članova uključuje se volonterski i u adminitrativni dio posla u Društvu.

E) Prijevoz korisnika Javni prijevoz u Međimurskoj županiji je neprilagođen osobama s invaliditetom, a u nekim mjestima nije ni organiziran. Ovom aktivnošću zainteresiranim korisnicima se omogućava da sudjeluju u aktivnostima predviđenim programom, ali i da realiziraju pravo na liječničku terapiju, rehabilitaciju, riješe potrebne administrativne poslove i slično.

 

Budući su programske aktivnosti ciljano usmjerene zadovoljavanju pojedinih vrsta potreba, u svaku pojedinu aktivnost uključili smo korisnike svih životnih dobi različitog stupnja ovisnosti o tuđoj pomoći ovisno o njihovoj potrebi koju valja zadovoljiti.

Gore navedenim aktivnostima, kojima pružamo podršku razvoju deinstitucionalnih oblika usluga, želimo unaprijediti socijalizaciju članova sadržajnom organizacijom slobodnog vremena, osnažiti ih za samostalno življenje zapošljavanjem, stjecanjem i unapređenjem vještina, navika i znanja,

socijalno – zdravstvenom rehabilitacijom te kroz uslugu pomoći u kući. Time doprinosimo ideji deinstitucionalnog zbrinjavanja osoba s invaliditetom.

Tokom 2014. godine navedenim uslugama koristilo se stotinjak korisnika, a isti ili veći broj očekujemo i tokom 2015. godine.

U okviru Programa rade 4 osobe i to VŠS – prvostupnica javne uprave – bacc.admin.publ.,  voditeljica programa, njegovateljica – SSS, vozač-domar-ekonom – SSS i radna terapeutica – VŠS.

Program PONUDIMO JOŠ VIŠE podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih iznosom od 280.000,00 kuna godišnje.