POTPISIVANJE UGOVORA O RADU ZA 14 OSOBNIH ASISTENATA U SKLOPU PROJEKTA „ZA BOLJI ŽIVOT III“


U prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije (DOSTI) održano je potpisivanje ugovora o radu osobnih asistenata u sklopu projekta „ZA BOLJI ŽIVOT III“.

Projekt „Za bolji život III“ usmjeren je na razvoj usluge osobne asistencije za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, a provodi ga Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. Sam projekt je financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom faza II“. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.495.900,00 kuna. Ciljana skupina projekta su osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, te intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, njih 17. Za njih 16 se osigurava kontinuitet pružanja usluge osobne asistencije, a usluga se putem ovog projekta širi na još jednog, novog korisnika što utječe na povećanje njihove socijalne uključenosti i unapređenju kvalitete života kroz svakodnevnu pomoć i podršku te omogućavanje samostalnosti i neovisnosti o članovima obitelji.

Voditelj projekta Tomislav Radiković pozdravio je osobne asistente dok je zatim koordinatorica projekta Katarina Drk upoznala detaljnije osobne asistente sa pravima i obvezama koje proizlaze iz potpisanog ugovora. Također, koordinatorica projekta upoznala je osobne asistente s Etičkim kodeksom vezanim uz pružanje usluge osobne asistencije.

Ugovore o radu potpisalo je ukupno 14 osobnih asistenata koji će uslugu osobne asistencije pružati 17-torici korisnika koji su ujedno i članovi Društva. Provedbom ovog projekta omogućeno je zaposlenje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Što zapravo znači pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom? Usluga osobne asistencije uključuje potporu osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, prvenstveno higijene, pomoći pri kućanskim poslovima, obavljanju kupovine, administrativnim poslovima i dr.

Također, tijekom provedbe projekta, sama usluga osobne asistencije će se dodatno predstavljati javnosti kako bi se pridonijelo daljnjem razvoju i širenju usluge osobne asistencije te pomoći u sprječavanju institucionalizacije korisnika, a ujedno će pomoći i lokalnim i državnim institucijama u poboljšanju usluga i skrbi za osobe s invaliditetom.