Povlastice koje se ostvaruju na temelju stupnja tjelesnog oštećenja i članstva u Udruzi

1. POVLAŠTENA TELEFONSKA PRETPLATA (TCOM)
Član udruge može ostvariti pravo na povlaštenu telefonsku pretplatu ako telefonski priključak glasi na njegovo ime ili na ime člana njegove uže obitelji ako žive u zajedničkom kućanstvu.
Povlastica se sastoji u 50% popusta na telefonsku pretplatu i 100 besplatnih impulsa mjesečno.

Ove se povlastice ostvaruju putem udruge:
• uz predočenje preslike rješenja o postotku tjelesnog oštećenja (koje se pribavljuje u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)
• jedne uplatnice telefonskog računa.

 

2. ZNAK PRISTUPAČNOSTI

 znak pristupacnosti

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto bez obzira posjeduju li ili ne osobni automobil.

Pravo na znak pristupačnosti ima i vozilo udruge osoba s invaliditetom.
• Za ostvarivanje prava potrebno je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje pribaviti rješenje za pribavljanje znaka pristupačnosti
• Rješenje o znaku pristupačnosti za razdoblje od pet godina izdaje Ured državne uprave u županiji nadležan za promet
• Uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti prilaže se biljeg od 77 kn, nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i jedna fotografija

 

3. OSLOBAĐANJE PLAĆANJA CESTARINE

Pravo na besplatno korištenje autocesta ostvaruje se na temelju pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Odlukama Uprave Hrvatskih autocesta d.o.o.

 1. Vozila u vlasništvu osobe s invaliditetom
 2. Vozila s pravom prednosti prolaska
 3. Vozila humanitarnih organizacija
 4. Službena vozila HAC-a

smart card

Zakonom o cestama (NN 84/2011) plaćanja cestarine oslobođene su osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100% i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Za produženje-izdavanje SMART kartice za besplatno korištenje autocesta osim zakonski propisanih uvjeta potrebne su slijedeće isprave:

 • original rješenje o invaliditetu ili ovjerena kopija od strane javnog bilježnikau kojem je vidljiv postotak invaliditeta donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, odnosno oštećenje osjetila vida od 100%.
 • fotokopiju knjižice vozila
 • fotokopiju prometne dozvole
 • fotokopiju osobne iskaznice
 • Ukoliko iz predmetnog rješenja nije razvidno odnosno ne može se utvrditi da li postojeće tjelesno oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 80% ili više postotaka, odnosno oštećenje osjetila vida od 100%

upućujemo Vas da nam dostavite u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane javnog bilježnika:

 • Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnog područnog ureda iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno iz kojeg je razvidno da se radi o oštećenju osjetila vida od 100%.

odnosno za HRVI

 • Nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugih mjerodavnih propisa iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta.

Za izdavanje nove smart kartice uz navedene isprave potrebno je dostaviti i fotografiju dimenzije 2,5 x 3 cm.
Navedene isprave možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Hrvatske autoceste, Jadranska avenija 6, 10 250 Lučko. Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.

Dodatne informacije možete zatražiti i na brojevima telefona: 01-6504 812, 01-6504 813 i 08000422.

 

4. POVLAŠTENA TELEVIZIJSKA PRETPLATA HRT

 HRT

 Uprava HRT-a izmijenila je Odluku za povlašteno plaćanje RTV pristojbe, kao i pravo na oslobađanje od plaćanja RTV pristojbe za vlasnike – korisnike RTV prijamnika (to pravo mogu ostvariti samo punoljetne osobe – nosioci domaćinstva).

POVLAŠTENO PLAĆANJE PRISTOJBE ZA RTV – prijamnik

Uprava HRT-a donijela je Odluku da POVLAŠTENO plaćanje pristojbe imaju slijedeći vlasnici – korisnici RTV – prijamnika:

 • punoljetne osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja – osobe s invaliditetom članovi udruženja
 • punoljetne osobe koje su preboljele cerebralnu ili dječju paralizu s oštećenjem organa za kretanje preko 80% korisnici doplatka za pomoć – osobe s invaliditetom članovi udruženja osoba s invaliditetom
 • punoljetne osobe s invaliditetom i sa dijagnozom oboljenja: paraplegija, tetraplegija, sc.multiplex, amputacija donjih ekstremiteta s oštećenjem organa za kretanja preko 80% – osobe s invaliditetom članovi udruženja

(uz popunjen obrazac – LIJEČNIČKU SVJEDODŽBU)

 

 

5. ČLANSKE POGODNOSTI U HAKu
Hrvatski auto-klub odobrio je članovima udruga osoba s inavliditetom povlasticu kod učlanjenja u HAK. Time plaćaju umanjenu članarinu (40 kuna) i sniženu cijenu knjižice «Auto tuning pomoć u RH» (60 kuna).
Te pogodnosti ostvaruju osobe s tjelesnim oštećenjem od 40% i više koje same upravljaju vozilom, vlasnici vozila koji zbog tjelesnog oštećenja ne mogu upravljati vozilom, te roditelj ili skrbnik osobe s invaliditetom koji vlastito vozilo koristi za zadovoljavanje potreba te osobe. Pogodnosti se ostvaruju preko udruge.

 

 

6. UVOZ AUTOMOBILA BEZ CARINE
Temeljem članka 26. Uredbe o postupku za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine (“Narodne novine”, broj 154/03) osobe s invaliditetom uz određene uvjete ne plaćaju carinu pri uvozu osobnog automobila ako imaju tjelesno oštećenje i to:

80% ili više tjelesnog oštećenja nastalog zbog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnog živčanog sustava, koje imaju za posljedicu oštećenja funkcije donjih ekstremiteta
100% oštećenja donjih i drugih ekstremiteta, funkcije bubrega (dijalizirani bolesnici), vida (slijepe osobe), te tetraplegijskih i paraplegijskih bolesti