Poziv na sudjelovanje u istraživanju UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM „LOCO-MOTO“, SLAVONSKI BROD

Poštovane članice i članovi, prenosimo vam poziv, zamolbu za sudjelovanje u istraživanju:
Imamo veliku zamolbu, a to je da svojim članovima proslijedite link na istraživanje koje provodi naša izvršna direktorica i psihologinja sa svojim kolegicama. Cilj je provjera kako su socijalna podrška i otpornost povezani sa zadovoljstvom životom i nadom u budućnost u doba pandemije kod osoba s invaliditetom.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_5LZeFfV84Au1VgN6WJSK-yvBXsEtYVLhH3dRJysnb2KPEg/viewform

Ovo se istraživanje fokusira na osobe s invaliditetom i razumijevanju mogućih zaštitnih faktora za dobrobit ove zajednice. Istraživanje je u potpunosti anonimno, a podaci će se obrađivati isključivo na razini grupe. Želimo razumjeti neke značajke života osoba s invaliditetom u doba pandemije kako bismo u budućnosti mogli osmišljavati socijalne usluge i aktivnosti koje će pozitivno utjecati na zadovoljstvo i nadu u budućnost osoba s invaliditetom.
Kako se do sada nije provodilo ovakvo istraživanje na razini RH, osim za opću populaciju, bitno nam je prikupiti i što veći broj naših članova. Molimo Vas da potaknete članove da ispune, jer imamo i poteškoća u motiviranju ljudi da se uključe.
Kao i svako istraživanje, cilj nije samo utvrditi problem nego ga pokušati i riješiti, nešto pokušati ispraviti, zagovarati, utjecati… Ovo istraživanje bi bilo podloga za nova zagovaranja u lokalnoj zajednici.
Unaprijed zahvaljujemo na motiviranju svakog člana koji je u mogućnosti da ispuni upitnik. Bitno je još naglasiti da je prilagodba i asistencija poželjna, ali nikako ne smije ići u smjeru da osoba s invaliditetom ne daje subjektivan odgovor. Znači, može mu se prilagoditi način ispunjavanja, ali ne i sadržaj, jer je bitno mišljenje i iskustvo isključivo osoba s invaliditetom.

Lijep pozdrav,
UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „LOCO-MOTO“, SLAVONSKI BROD