Pozivnica na početnu konferenciju projekta ZA BOLJI ŽIVOT IV

Poštovani,
s izrazitim zadovoljstvom Vas pozivamo na online početnu konferenciju projekta „Za bolji život IV“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
2014.-2020.
Osnovni cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja OSI osiguravanjem usluge osobnog asistenta, doprinijeti neovisnosti i povećanju kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima na području Međimurske županije. Na početnoj konferenciji predstaviti će se aktivnosti projekta i istaknut će se utjecaj i značaj projekta.
Konferencija će se održati online, putem aplikacije ZOOM, u ponedjeljak, 15. ožujka 2021. godine s početkom u 10:00 sati.

Za sudjelovanje na ovoj konferenciji potrebno je ispuniti link u nastavku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfkM_ZfTs5NjQaY-rBTlHEDKYb-uT6_s7zD_AmvRYPjYSwOA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Prijave se primaju do 11. ožujka 2021. godine do 12:00 sati.

Predsjednica Društva:
Miljenka Radović, mag.iur.

0b0d15d4b5