Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu

Poštovani,

obavještavamo vas da je 9. studenoga 2020. u Narodnim novinama br. 122/20 objavljen PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVLAŠTENI PRIJEVOZ NA LINIJAMA U JAVNOM POMORSKOM PRIJEVOZU, a koji donosi izmjene od značaja za osobe s invaliditetom (čl. 1., čl. 6., čl. 7., čl. 8., čl. 9.  i čl. 10. Pravilnika o izmjenama i dopunama, NN 122/20).

Pravilnikom se proširuje krug osoba koje imaju pravo na besplatan prijevoz na osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju i njihove pratitelje, propisuje iskaznica za osobe s invaliditetom te mijenjaju druge određene odredbe Pravilnika.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim Novinama, s iznimkom da njegove odredbe iz članka 1. stavka 1. i 2. koji se odnose na korisnike prava i pratitelja osobe s invaliditetom stupaju na snagu 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Pravilnik možete pročitati, preuzeti na povezinici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_11_122_2374.html

cf72d2ccc8