PROJEKT „POMOĆNICI U NASTAVI“

U ovoj školskoj godini odobren nam je projekt „Pomoćnici u nastavi“ od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, za osmero učenika s teškoćama u razvoju polaznika osnovne i srednje škole. Pomoćnici u nastavi pružaju pomoć u sljedećim odgojno obrazovnim ustanovama: Osnovna škola Selnica, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Tehnička škola Čakovec i Graditeljska škola Čakovec.

Osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje je sveobuhvatni proces koji, osim uloge koja proizlazi iz njegovog naziva, obuhvaća i druge aspekte života djeteta: komunikaciju i sklapanje prijateljstva s vršnjacima, prihvaćanje od strane okoline u kojoj živi, osamostaljivanje i ostvarivanje svojih mogućnosti i potencijala, jačanje samopouzdanja i samosvijesti, rađanje životnih ambicija, osobno zadovoljstvo i drugo.

Provođenjem usluge pomoćnika u nastavi osigurana je viša razina usluge i pomoći potrebne svakom djetetu s teškoćama prilikom uključivanja u odgojno – obrazovni proces. Smatramo da bi takva usluga trebala biti osigurana djeci s teškoćama predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog uzrasta, ali i na fakultetima, kako bi osoba s invaliditetom ili drugim razvojnim teškoćama imala mogućnost realizirati svoje potrebe, želje i ambicije, bez obzira na dodatne poteškoće i nastala ograničenja. Ovaj projekt vidimo kao primjer dobre prakse, koja jednom mora postati zakonsko rješenje za svako dijete s teškoćama u razvoju.

Dugoročni cilj je da jedna osoba prati dijete kroz cijeli proces školovanja, kao osoba koja temeljem svojeg znanja, iskustva i poznavanja djeteta može tu uslugu najkvalitetnije posredovati djetetu kojem je potrebna. Smatramo da je takav kontinuitet iznimno bitan u cijelom procesu, kako bi se djetetu što više olakšalo ravnopravno sudjelovanje u redovnom odgojno – obrazovnom procesu.