RADI – SEBE IZGRADI


Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije 1. rujna 2018. godine započelo je s provedbom projekta RADI – SEBE IZGRADI financiranog iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. iz Europskog socijalnog fonda u ukupnoj vrijednosti od 1.999.999,77 kn.

Cilj projekta je jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba s invaliditetom radi njihova lakšeg uključivanja na tržište rada kao i osnaživanje njihovih socijalnih, radno okupacijskih, psihomotoričkih, psihofizičkih, kreativnih i transverzalnih vještina. Organizacijom oko 435 aktivnosti za nezaposlene osobe s invaliditetom povećat će se njihova socijalna uključenost te poticati stjecanje znanja i navika potrebnih za zapošljavanje. Provodit će se edukativne radionice, kreativne radionice, radionice samostalnog življenja, vježbanje uz nadzor kineziologa i terapijsko jahanje. Izradit će se Program za osobni razvoj nezaposlenih osoba s invaliditetom u čiju izradu će se uključiti socijalni radnici, psiholog i pravnik.

Projekt je prvenstveno usmjeren na nezaposlene osobe s invaliditetom s ciljem jačanja njihova položaja na tržištu rada. Stoga će se provoditi i verificirani program osposobljavanja za šivače obuće i kožne galanterije kako bi se ojačala konkurentnost osoba s invaliditetom na tržištu rada za zanimanja koja su tražena na području Međimurske županije.

Partner na projektu je Međimurska županija.