Radionica „Životno zadovoljstvo“


Dana 22. siječnja 2020. godine u prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, održana je radionica „Životno zadovoljstvo“ u sklopu projekta „RADI – SEBE IZGRADI“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Radionicu je provodila Josipa Mijulkov, mag. psihologije.

Sreća i zadovoljstvo dva su različita pojma, a jednom i drugom bila su posvećena mnoga istraživanja. Razumijevanje koncepta kvalitete života prošlo je dugu evoluciju. Tijekom povijesti definicije i mjerenja kvalitete života uvelike su se razlikovale i mijenjale. Sredinom 20. stoljeća pod kvalitetom života se uglavnom podrazumijevao životni standard, a istraživanja na tu temu bila su rađena na području ekonomije. S povećanjem životnog standarda istraživanja kvalitete života usmjerila su se i na opažanje zadovoljenja osobnih i društvenih potreba, a istraživanja su provedena u području sociologije. Sedamdesetih godina istraživanja kvalitete života usmjerila su se na subjektivne pokazatelje kvalitete života.

Sudionici radionice su „izmjerili“ svoju kvalitetu života i saznali iz kojih zemalja stanovnici percipiraju da im je kvaliteta života visoka te što su istraživanja pokazala – koji faktori utječu na životno zadovoljstvo.