SKUPŠTINA 2020.

Poštovane članice i članovi,

u nastavku možete pregledati i preuzeti sve materijale vezane uz održavanje Skupštine.

Obrazloženje vezano uz održavanje redovne i izborne Skupštine DOSTI

1. POZIV I DNEVNI RED

2. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Izvješće verifikacijske komisije

3. POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

4. ODLUKA O IZBORU ZAPISNIČARA I OVJEROVITELJA ZAPISNIKA

5. ODLUKA O IZBORU ČLANOVA KANDIDACIJSKE – IZBORNE KOMISIJE

6. IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

7. Izvješće o financijskom poslovanju Društva

8. Izvješće revizora o revizorskom uvidu

9. Izvješće Nadzornog odbora

10. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola 2019.

11. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2019. GODINU

12. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU

13. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA REVIZORA O REVIZORSKOM UVIDU

14. ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

15. ODLUKA O PRIHVAĆANJU UPITNIKA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2019. GODINU

16. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

17. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2021. GODINU

18. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU

20. ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I NADZORNOG ODBORA

21. Odluka o izboru članova Upravnog odbora 2020

22. Odluka izboru članova Nadzornog odbora

23. Obrazloženje izbor članova tijela

24. Obrazloženje uz prijedlog Statuta

25. Statut DOSTI 2020

ZAPISNIK S REDOVNE GODIŠNJE I IZBORNE SKUPŠTINE DOSTI MŽ – 18.12.2020.