Skupština – Odluke i Pozivi

 

DNEVNI RED

2015.GODINA

Dnevni red Skupštine 21.ožujka 2015.godine

Dnevni red Skupštine 03.prosinca 2015.godine

2016.GODINA

Poziv sa dnevnim redom Skupštine 03.prosinca 2016.godine

2018.GODINA

Poziv sa dnevnim redom Skupštine  01.prosinca 2018.godine

PLAN RADA

PLAN RADA ZA 2017 GODINU S FINANCIJAMA

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2019. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

PLAN I PROGRAM RADA ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU

 

IZVJEŠĆA

2016.GODINA

Izvješće revizora o revizorskom uvidu

Finacijsko izvješće 2015. godina

Izvješće o radu 2015..pdf
izvještaj nadzornog odbora za 2015.g..pdf

2017.GODINA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017. GODINU

2018.GODINA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA ZA RAZDOBLJE 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. GODINU

Izvješće revizora o revizorskom uvidu za 2018. godinu

2019.GODINA

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018. GODINU

 

ODLUKE

2015.GODINA

Odluke donijete na redovnoj sjednici održanoj dana 21.ožujka 2015.godine

Odluke donijete na redovnoj sjednici održanoj dana 03.prosinca 2015.godine

2016.GODINA

Odluke donijete na redovnoj sjednici održanoj dana 03.prosinca 2016.godine

2017.GODINA

Odluke donijete na izbornoj sjednici održanoj dana 11.ožujka 2017.godine

ZAPISNIK

2015.GODINA

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane 21.ožujka 2015.godine

2016.GODINA

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine održane 03.prosinca 2016.godine

2017.GODINA

Zapisnik sa izborne Skupštine održane 11.ožujka 2017.godine

Zapisnik sa redovne Skupštine održane 02.prosinca 2017.godine

2018.GODINA

Zapisnik sa redovne Skupštine održane 01.prosinca 2018.godine

2019.GODINA

Zapisnik sa redovne Skupštine održane 07.prosinca 2019.godine

OSTALO

Skupština Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije na sjednici održanoj dana 11. ožujka 2017. godine u Čakovcu donijela je “POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE”

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA 2015. GODINU