TIJELA UPRAVLJANJA DRUŠTVA

UPRAVNI ODBOR

Tijelo Ime i prezime

Predsjednica

Ime: Miljenka
Prezime: Radović, mag.iur

 

Zamjenica predsjednice

 

Ime: Dr. Dušanka
Prezime: Sačer-Starčević

 

Član upravnog odbora

 

Ime: Anica
Prezime:Jambrošić

 

Član upravnog odbora

 

Ime: Marijan
Prezime: Vugrinčić

 

Član upravnog odbora

Ime: Rajka
Prezime: Železnjak

 

Član upravnog odbora

 

Ime: Vladimir
Prezime: Horvat

 

Član upravnog odbora

 

Ime: Klaudija
Prezime: Kozol

 

NADZORNI ODBOR

Tijelo Ime i prezime

Član nadzornog odbora

 

Ime: Monika
Prezime: Patafta

 

Član nadzornog odbora

 

Ime: Zdravko
Prezime: Soldo

 

Član nadzornog odbora

 

Ime: Hrvoje
Prezime: Ivaniš

 

STEGOVNA KOMISIJA

Tijelo Ime i prezime

Član stegovne komisije

 

Ime: Dejan
Prezime: Balić

 

Član stegovne komisije

 

Ime: Denis
Prezime: Makovec

 

Član stegovne komisije

 

Ime: Mladen
Prezime: Zadravec

 

ZAPOSLENICI DRUŠTVA

Tijelo Ime i prezime

Stručna djelatnica

 

Ime: Ivana
Prezime: Sinković, mag.soc.rada

 

Stručna djelatnica

 

Ime: Lea
Prezime: Kovačić, dipl.soc.radnica