USLUGE OSOBNOG ASISTENTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ovaj program naše Društvo kontinuirano provodi od 2010. godine. Trenutno se usluga osobne asistencije pruža 4 osobe iz hrvatskih te 17 iz europskih fondova s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.

Program pružanja usluga osobne asistencije kao primarni cilj ima pružanje usluge u zajednici i to sukladno principima neovisnog življenja u skladu s potrebama i zahtjevima osobe kojoj se pruža asistencija. Unapređivanjem kvalitete življenja osobama sa natježom vrstom i stupnjem invaliditeta (osobe u kolicima) se omogućava usluga samozbrinjavanja i potpore u aktivnostima svakodnevnog života što neposredno dovodi do sprječavanja institucionalizacije. Osobe s

najtežim invaliditetom mogu ostati živjeti u svom prirodnom okruženju, a da nisu isključivo vezane uz članove obitelji, koji kod nekih korisnika mogu pružiti samo neke vrste pomoći a kod nekih korisnika i nema tko pružiti pomoć.  Osobe s invaliditetom mogu nastaviti same živjeti u svom domu i nema potrebe za smještajem  u institucije. Ovaj program je posebno bitan u ukupnom procesu deinstitucionalizacije koji se provodi u našem društvu a vezano uz temeljni dokumenat Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2014. – 2020. godine te druge dokumente koji su sastavni dio cjelokupne politike socijalnog uključivanja. U procesu deinstitucionalizacije bitno je stvaranje mreže alternativnih usluga svih pružatelja usluga, pa tako i udruga osoba s invaliditetom.

Opći cilj programa je uključivanje osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u što samostalniji i kvalitetniji život bez pomoći svojih bližnjih te time i prevencija institucionalizacije odraslih osoba s najtežim stupnjem tjelesnog invaliditeta.

 

Specifični ciljevi programa  „Usluge osobnog asistenta za osobe s invaliditetom“:

a) pomoć osobama s najtežim stupnjem invaliditeta izvan institucija

b) omogućavanje veće samostalnosti i odlučivanja o vlastitom životu osobama s najtežim stupnjem invaliditeta

c) pomoć osobama s najtežim stupnjem invaliditeta pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba (oblačenje, hranjenje, osobna higijena, kućanski poslovi, nabava lijekova, odlazak liječniku i slično)

d) omogućavanje veće mobilnosti i socijalne uključenosti u sve sfere društvenog života zajednice osobama s najtežim stupnjem invaliditeta

e) postojanje osoba koja razumiju potrebe i želje osoba s najtežim stupnjem invaliditeta uz pružanje svakodnevne osobne podrške

f) uključivanje volontera u obavljanje usluga osobne asistencije.

Očekivani rezultati za korisnike programa „Usluge osobnog asistenta za osobe s invaliditetom“ su:

– lakše obavljanje osobne higijene i osnovnih životnih potreba;

– dodatna pomoć pri obavljanju sitnih kućanskih poslova;

– osigurana mogućnost obavljanja svakodnevne kupovine kao i nabava potrebne odjeće, obuće a posebno potrebnih pomagala;

– omogućavanje samostalnosti u kretanju (krevet – kolica, kolica – vozilo, kretanje u kolicima);

– lakše obavljanje tzv. administrativnih poslova – odlazak liječniku, obavljanje poslova u bankarskim institucijama, pošti, fondu mirovinskog i fondu zdravstvenog osiguranja;

– olakšavanje svakodnevnih kontakata i komunikacije;

– omogućavanje uključivanja u sportske, kulturne i druge socijalne aktivnosti u životu lokalne zajednice;

– postizanje veće samostalnosti i mogućnosti odlučivanja o svakodnevnim aktivnostima kao i dodatnim sadržajima, povećanje kvalitete života; omogućavanje života u vlastitom domu, poznatoj okolini te sprečavanje smještaja u ustanove,

– uključivanje volontera u obavljanje usluge osobne asistencije s ciljem senzibilizacije čim većeg broja ljudi za probleme osoba s invaliditetom.