Poštovane članice!

Uključite se u najmasovnije vježbanje u povijesti i budite i vi dio Guinessovog rekorda. Pridružite se HIT treningu s najviše sudionika u 24 sata u Dvorani ATON u Nedelišću, 07.03. (subota) u 08:30 sati. Vježbanje se organizira u preko 90 zemalja svijeta.
Prijaviti se možete do sutra, 06.03. na naš broj telefona, dakle 390 070 ili koordinatorici događaja, Zlati Polanec, na 099 256 7899.

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU STATUTA DRUŠTVA DISTROFIČARA, INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH INVALIDA, ČAKOVEC

Upravni odbor DDICP na svojoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2015. godine prihvatio je prijedlog novog Statuta Društva. Novi prijedlog Statuta DDICP usklađen je s odredbama novog Zakona o udrugama (NN br. 74/14.) te su izvršene određene promjene vezano uz dosadašnju praksu u postupanju i primjeni dosadašnjeg Statuta. U cilju što transparentnijeg rada i omogućavanju članovima da učestvuju u donošenju novog Statuta Društva, stavljamo prijedlog Statuta DDICP na javnu raspravu. Javna rasprava je otvorena do 17. ožujka 2015. godine. Članovi Društva mogu dostaviti svoje primjedbe usmeno, telefonom ili osobno u sjedištu Društva ili pismeno, poštom, mailom na adresu ddicpck@ddicpck.hr. Uvid u prijedlog Statuta možete izvršiti na internet stranici Društva ili u sjedištu Udruge. Continue reading