Održana online edukacija „Jačanje kapaciteta stručnih djelatnika za rad sa žrtvama zlostavljanja”

Online edukacija „Jačanje kapaciteta stručnih djelatnika za rad sa žrtvama zlostavljanja” održana je 21.5. 2021. online putem Zoom platforme u sklopu provedbe prve godine programa PONUDIMO VIŠE IV, kojeg provodi Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, financiranog od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Na edukaciji su sudjelovali djelatnici Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, djelatnici Centra za socijalnu skrb Čakovec, koji je ujedno i partner na programu, a pridružili su se i članovi Županijskog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama Međimurske županije.

Edukaciju je provodila prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, psihoterapeutkinja i znanstvenica u području problematike zlostavljanja djece.

Obrađene teme bile su: oblici i vrste zlostavljanja, tj. nasilja nad djecom, prevalencija u svijetu RH, rizične i ranjive skupine s posebnim osvrtom na djecu s teškoćama, prepoznavanje znakova zlostavljanja, simptomatologija pojedinih oblika zlostavljanja, zašto žrtve šute?, te multidisciplinarna i intersektorska suradnja.

Sudionici edukacije su kroz raspravu konstatirali kako je nužno ulagati u edukaciju svih dionika koji se bave zaštitom djece i ostalih pripradnika ranjivih skupina te osobito graditi svijest i odgovornost svih dionika da su dio sustava zaštite djece i žrtava nasilja te da zakazivanje u jednom od sustava rezultira teškim propustima u zaštiti djece i žrtava nasilja u sustavu, koje sam sustav socijalne skrbi ne može kompenzirati.