Održana prva radionica u sklopu radionica socijalne interakcije – program PONUDIMO VIŠE IV

Dana 08. rujna 2020. godine u prostorijama Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije održana je prva radionica u sklopu radionica socijalne interakcije pod vodstvom psihologa. Radionice se održavaju u sklopu provedbe prve godine programa PONUDIMO VIŠE IV financiranog od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, sada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Radionicu je provodila Martina Peršak, psihologinja.

U prvoj radionici „Emocionalni razvoj i podrška“  sudionici su imali prilike upoznati razvoj i funkciju emocija. Prepoznavanje, razumijevanje i izražavanje emocija bitno je u radnom okruženju i u svakodnevnoj komunikaciji. Emocijama svakodnevno šaljemo poruke o našim željama i potrebama, s ciljem da ih druga strana pravilno prepozna i adekvatno odgovori na njih. Jednu takvu povratnu informaciju dobivamo upotrebom komunikacijske vještine aktivnog slušanja, tako smo u drugom djelu radionice upoznali zašto je važna, gdje i kako je možemo koristiti.