Poziv osobama s invaliditetom na drugu aktivnost projekta „Zajedno kroz izazove“ Saveza SUMSI:

Poziv osobama s invaliditetom na drugu aktivnost projekta „Zajedno kroz izazove“ Saveza SUMSI: radionica zapošljavanja i samozapošljavanja osoba s invaliditetom.

Budući da se radi o kompleksnoj tematici koja će zasigurno rezultirati brojnim individualnim pitanjima, te da se kroz program prilagođavamo potrebama sudionika, ovu ćemo aktivnost podijeliti u tri radionice sa manjim brojem sudionika (28. – 30. travnja). To će biti prilika da svi sudionici podijele izazove u zapošljavanju s kojima su se susreli  te da zajednički dođemo do načina na koje se situacija može poboljšati, kako bi se što više osoba s invaliditetom zaposlilo.

Zainteresirani se za sudjelovanje mogu prijaviti na LINK.

Voditelji radionice su Albina Žnidar i Denis Marijon.

Svaka radionica će trajati 75 minuta.

Srdačan pozdrav, Savez SUMSI