Poziv na redovnu godišnju skupštinu

Temeljem članka 27. Statuta sazivam redovnu godišnju Skupštinu Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida koja će se održati

dana 15. ožujka 2014. godine (subota) u 10,30 sati,

u restoranu „KTC“u Čakovcu, Športska 6

Za redovnu izbornu Skupštinu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

 

1. Otvaranje Skupštine Društva – pozdravna riječ predsjednice Društva

2. Donošenje dnevnog reda Skupštine

3. Izbor radnih tijela:

a) Izbor radnog predsjedništva – 3 člana,

b) Izbor zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika,

c) Izbor Verifikacijske komisije – 3 člana,

4. Izvješće Verifikacijske komisije

5. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec

6. Prihvaćanje čistopisa Statuta

7. Izvješća za 2013. godinu:

a) Izvješće o radu Društva

b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva

c) Izvješće Nadzornog odbora

d) Izvješće Stegovne komisije

8. Rasprava i donošenje Odluke o prihvaćanju:

a) Izvješća o radu Društva za 2013. godinu

b) Izvješće o financijskom poslovanju Društva za 2013. godinu (završni račun, blagajnički izvještaj)

c) Izvješća Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu

d) Izvješća Stegovne komisije za 2013. godinu

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana rada Društva za 2014. godinu sa financijskim planom

10. Pozdravna riječ gostiju

11. Pitanja i prijedlozi

 

SVEČANI DIO

1. Dodjela priznanja

– Diploma za unapređenje rehabilitacije, zaštitu i afirmaciju osoba s invaliditetom,

– Medalja za razvoj i unapređenje socijalno-humanitarne djelatnosti.

2. Domjenak

 

Molimo da se svakako odazovete!

 

Poštovanje,

Predsjednica Društva:

Miljenka Radović, mag. iur.